1.

بررسی رابطه تفکر انتقادی و ابعاد اصلی دینداری در بین دانشجویان کارشناسی ارشد

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 457-484
خدیجه سفیری؛ سید محمد میرسندسی؛ فاطمه عموعبدالهی

2.

مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته والدین از تنهایی (مطالعه موردی سالمندان شهر تهران)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 893-910
خدیجه سفیری؛ مینا اینانلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب