1.

ارزیابی مقاومت نسبت به بیماری زنگ برگ گندم در نمونه های ژنتیکی منتخب گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران

دوره 54، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 261-284
سیمین طاهری اردستانی؛ حسین صارمی؛ احمد عباسی مقدم؛ محمدرضا بی همتا؛ سید طه دادرضایی

2.

بررسی رابطۀ صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-20
مژگان قلی زاده وزوانی؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد رضا بی همتا

3.

شناسایی منابع مقاومت به عامل بیماری زنگ قهوه‌ای (Puccinia triticina Erikss.) در ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 115-133
صبا دلفان؛ محمدرضا بی همتا؛ سید طاها دادرضایی؛ علیرضا عباسی؛ هادی علیپور

4.

مقایسۀ واکنش انواع بهاره و پاییزۀ ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان ((Triticum aestivum در مقابل بیماری پاخورۀ گندم (Take-all disease)

دوره 46، شماره 2، مهر 1394، صفحه 307-316
مژگان قلی زاده؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمدرضا بی همتا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب