1.

ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی بر‌اساس رویکرد IUCN مطالعة نمونه: ناحیة عرفی منج در شهرستان لردگان

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 653-663
بیت الله محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمد عواطفی همت

2.

مطالعة تطبیقی مناطق ویژة حفاظتی در قوانین جنگل‌ها و مراتع ایران، فرانسه و آفریقای ‌جنوبی

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 334-347
حمیدرضا افرندسرخنی؛ محمد عواطفی همت؛ تقی شامخی؛ الهه محسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب