1.

ارزیابی تحمل به تنش شوری اکوتیپ‎های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 79-94
عصمت خاکسارنژاد؛ محمد ضابط؛ علی ایزانلو؛ محمد حسن سیاری

2.

ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد

دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 185-197
محمد ضابط؛ علی رضا صمدزااه

3.

بررسی تحمل به تنش شوری اکوتیپ‌های زیره سبز در مرحله جوانه‌زنی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 17-34
محمد ضابط؛ فرشته شاه محمدی؛ محمد قادر قادری؛ محمد حسن سیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب