1.

ارزیابی پاسخ به تنش کم‌آبی در اکوتیپ‌های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp.daenensis) با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 563-573
جلال خورشیدی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری

2.

بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر عملکرد، اسانس و برخی از صفات فیزیولوژیک اکوتیپ‌های آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis) در منطقه کرج

دوره 49، شماره 3، آذر 1397، صفحه 613-624
جلال خورشیدی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری

3.

تأثیر برخی از شرایط اقلیمی و خاکی بر کمیت و کیفیت اسانس اکوتیپ‌های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. daenensis)

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 13-23
جلال خورشیدی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری

4.

تنوع ترکیبات اسانس میوه جمعیتهای سماق رویشیافته در غرب ایران و ارتباط آن با فاکتورهای محیطی

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 383-401
عارف خوش رفتار؛ جلال خورشیدی؛ احمد آقایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب