1.

بحران مالی حوزه یورو و روند همگرایی اروپایی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 725-745
رکسانا نیکنامی

2.

جایگاه دیپلماسی علم و فناوری در شکل‌دهی به قدرت نرم (مطالعۀ موردی: اتحادیۀ اروپا)

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 561-585
رکسانا نیکنامی

3.

دکترین پاسیکیوی-ککونن و تأثیر آن بر روابط امنیتی فنلاند و فدراسیون روسیه در دوران پساجنگ سرد

دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1031-1001
رکسانا نیکنامی

4.

رویکرد اتحادیۀ اروپا در برابر بحران منطقۀ یورو

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 229-248
سید داوود آقایی؛ رکسانا نیکنامی

5.

سیاست همسایگی اروپا و تأثیر آن بر توسعۀ سیاسی جمهوری مولداوی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 285-310
رکسانا نیکنامی

6.

عوامل موثر در جهانی شدن جرم در اتحادیه اروپا

دوره 42، شماره 4، دی 1391، صفحه 187-202
ابومحمد عسگرخانی؛ رکسانا نیکنامی

7.

موقعیت ژئواستراتژیک کالینینگراد و تأثیر آن بر انتگرال امنیتی روسیه- ناتو در دریای بالتیک

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 258-227
رکسانا نیکنامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب