1.

بررسی الگوهای معنای واژه‌سازی «برپایه اسم‌های مختوم به پسوند –(er)ei در زبان آلمانی»

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 5-26
پرویز البرزی ورکی

2.

تأثیر سن زبان آموزان بر یادگیری تلفظ زبان آلمانی بر اساس دادههای دانشجویان ایرانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 347-364
پرویز البرزی ورکی؛ بهار برزگر

3.

هم‌گرایی و واگرایی فعل‌های پیشوندی در زبان‌های فارسی و آلمانی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 19-36
پرویز البرزی ورکی

4.

واکاوی اسم‌های مختوم به –e در زبان آلمانی: براساس راهبردهای تعویض

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-26
پرویز البرزی ورکی

5.

واکاوی مشتقات پیشوندی be- در زبان آلمانی: برپایه فرآیندهای تعدیل و تعویض

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 5-24
پرویز البرزی ورکی

6.

واکاوی مقایسه زبان‌ها

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-10
پرویز البرزی ورکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب