1.

اثر سطوح مختلف شوری بر تغییرات روزنه‌ای گونه‌های مرتعی Hedysarum coronarium L. و Hedysarum criniferum Boiss.

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-110
قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ عالیه کشاورز؛ بهرام امیری؛ احسان ساداتی

2.

سیلوی ترکیبی از هالکنموم (Halocnemum strobilaceum)، کهور (Prosopis juliflora) و یونجه برای تأمین علوفه دام در مناطق خشک

دوره 69، شماره 2، تیر 1395، صفحه 339-352
بهرام امیری؛ ناهید تکین؛ حسین قره داغی؛ بهروز رسولی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب