1.

ارزیابی برخی از جنبه‌های رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت هندوانه رقم چارلستون‌گری پیوندی و غیر پیوندی تحت شرایط تنش شوری

دوره 49، شماره 3، آذر 1397، صفحه 729-741
داریوش رمضان؛ فاطمه مرادی پور؛ بهمن زاهدی؛ کبری سپهوند؛ محمدمهدی ضرابی

2.

ارزیابی تأثیر غنی‌سازی بستر کشت با مکمل‌های شیمیایی و زیستی بر برخی ویژگی‌های کیفی و عملکرد قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 295-310
داریوش رمضان؛ فاطمه مرادی پور؛ محمدمهدی ضرابی

3.

رشد گوجه‌فرنگی رقم کویین پیوندی روی پایه‌های مختلف در شرایط شوری

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 991-999
داریوش رمضان؛ فاطمه مرادی پور؛ بهمن زاهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب