1.

ارتباط بین محتوای کلروفیل برگ و عملکرد دانه تحت شرایط تنش شوری در گندم نان

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 625-638
امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک

2.

بررسی روابط متقابل میان صفات در برخی ژنوتیپ‌های گشنیز با استفاده از روش بای‌پلات

دوره 50، شماره 2، تیر 1398، صفحه 181-193
امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب