1.

بررسی انعکاس گرایش‌های قومی، دینی و سیاسی در متون جغرافیایی: بررسی موردی المسالک و الممالک اصطخری و احسن التقاسیم مقدسی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 73-93
صبحه عبادی؛ آذرتاش آذرنوش؛ علی بیات

2.

بررسی تاریخ‌نگاری یعقوبی به لحاظ منابع

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 9-29
علی بیات؛ زهره دهقان پور

3.

سازمان اداره استیفا و نظام مالیاتی ایران در عهد ایلخانان بر اساس کتاب المرشد فی الحساب

دوره 51، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-26
سید مصطفی حسینی؛ علی بیات

4.

مدرسیان و رویارویی عثمانی‌ـ‌ مملوکی (روزگار بایزید دوم و سلیم اول)

دوره 48، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 47-62
مهدی عبادی؛ علی بیات؛ حسن حضرتی

5.

میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناصر اُطروش در دیلمان، گیلان و طبرستان

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 209-231
رجبعلی علیزاده؛ علی بیات؛ مصطفی مجد؛ عبدالله رجایی لیتکوهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب