1.

اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-139
مریم علی خانی؛ سید علی صفوی؛ شهزاد ایرانی پور

2.

پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-30
مهدی حسن پور؛ شهزاد ایرانی پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جعفر محقق نیشابوری

3.

ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-74
شهزاد ایرانی پور؛ رقیه نصیری؛ رقیه کریم زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.