1.

تحلیل شبکه ای، سرمایه اجتماعی و حوزه سیاست: درآمدی بر رویکرد سیاست شبکه ای

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 139-157
سید رحیم ابوالحسنی؛ سعید عطار

2.

ثبات و تحول در جامعه شناسی سیاسی فارابی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
سیدرحیم ابوالحسنی

3.

رویکردی نظری به رابطه "رسانه" و "سیاست"

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-22
سید رحیم ابوالحسنی؛ محمد بابایی

4.

سازگاری هویت ها در فرهنگ ایرانی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
سیدرحیم ابوالحسنی

5.

فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

دوره 37، شماره 4، دی 1386
سیدرحیم ابوالحسنی

6.

کارکردهای تشکل های دانشجویی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
سیدرحیم ابوالحسنی

7.

مؤلفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی

دوره 38، شماره 4، دی 1387
سید رحیم ابوالحسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب