1.

خلقت آدم در اسطوه آفرینش مانوی(بررسی فصل 64 کفالای قبطی نسخه برلین)

دوره 1، 7و8، اسفند 1390، صفحه 121-132
محمود جعفری دهقی؛ سمیه مشایخ

2.

گرز گاوسر فریدون و منشأ آن

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 39-57
محمود جعفری دهقی؛ مجید پوراحمد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب