1.

بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 201-224
غلام رضا محمدپور؛ رسول بخشی دستجردی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری

2.

بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چار‌چوب الگوی رشد بهینه در اقتصاد ایران (1386 -1350) کاربردی از الگوریتم ژنتیک

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-22
رسول بخشی دستجردی؛ ناهید خاکی نجف آبادی

3.

مدل‌سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 499-521
هادی دادخواه؛ رسول بخشی دستجردی؛ علی مروتی شریف آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب