1.

اثر کربنات کلسیم و pH بر سینتیک تثبیت فسفر در خاک های مختلف

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 739-748
حسن توفیقی؛ مصطفی شیرمردی

2.

اثر ماده آلی بر سینتیک تثبیت فسفر در چند خاک مختلف

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 567-577
مصطفی شیرمردی؛ حسن توفیقی

3.

بررسی جذب کادمیوم توسط اسید هیومیک استخراج‌شده از خاک و کود هیومیکی بخش دوم: اثر قدرت یونی بر جذب کادمیوم و برازش مدل‌های مختلف بر ایزوترم‌های جذبی

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 231-241
سارا ملاعلی عباسیان؛ حسن توفیقی

4.

بررسی جذب کادمیوم توسط اسید هیومیک استخراج شده از خاک و کود هیومیکی بخش نخست: اثر pH بر جذب کادمیوم

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 221-230
حسن توفیقی؛ سارا ملاعلی عباسیان

5.

تبادل دو گانه K-Ca توسط یک رس جدا شده از خاک با مینرالوژی غالب ایلایت (میکا): 1- اثر تخلیه-فروریزش رس ایلایت (میکا) بر انتخابگری K-Ca

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 149-163
حسن توفیقی؛ مریم خلیلی راد

6.

تبادل دو‌گانه K-Ca توسط یک رس جدا شده از خاک با مینرالوژی غالب ایلایت (میکا): 2- تعیین ضرایب انتخاب‌گری و پارامترهای ترمودینامیکی و اثر تخلیه پتاسیم بر آن‌ها

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 599-612
مریم خلیلی راد؛ حسن توفیقی

7.

تهیه نقشه آرسنیک در خاک‌های استان آذربایجان شرقی و بررسی امکان کنترل آزادسازی آن (مطالعه موردی شهرستان هشترود)

دوره 51، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2101-2110
مصطفی مارزی؛ حسن توفیقی *؛ محسن فرحبخش؛ کریم شهبازی

8.

سینتیک جذب سطحی آرسنیک در چند خاک: اثر آنیون‌های رقیب و مقایسه مدل‌های سینتیکی

دوره 51، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3147-3159
ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ حسن توفیقی *؛ کریم شهبازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب