1.

تأثیر پاکت گذاری بر برخی از ویژگی‌های کیفی و کاهش آفتاب سوختگی انار رقم رباب نیریز

دوره 45، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 353-360
سکینه احتشامی؛ حسن ساری خانی؛ احمد ارشادی؛ جعفر امیری پریان

2.

تأثیر کیفیت نور و برخی تنظیم کننده‌های رشد بر شاخه‌زایی و ریشه‌زایی درون شیشه‌‌ای پایه گلابی OH×F333

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 45-54
مریم موسوی فتاح؛ حسن ساری خانی

3.

تأثیر کم آبیاری بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد و کیفیت میوۀ سه رقم زیتون روغنی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 191-201
رحمت اله غلامی؛ حسن ساری خانی؛ عیسی ارجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب