1.

استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 103-111
محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمود وطن خواه

2.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388
محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل؛ احمد مقیمی

3.

برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و تعیین رابطه ژنتیکی آنها با صفات پستانی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 41، شماره 1، خرداد 1389
محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک

4.

شناسایی miRNAها و ایزومیرهای جدید در بافت کبد گاوهای شیری

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 557-569
زهره مزدوری؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ عبدالرضا صالحی

5.

شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی

دوره 49، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 179-191
سید نادر آلبوشوکه؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ مجتبی طهمورث پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب