1.

پیوند عضو ناقل وراثت و تأثیر آن در حکم نسب

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 469-488
حمید مسجدسرایی؛ اعظم نظری

2.

تاملّی در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
حمید مسجد سرایی

3.

تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-18
حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری

4.

توکیل در وقف

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 469-492
حمید مسجد سرایی

5.

درنگی در روایی «حبس انفرادی»

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 429-452
حمید مسجدسرایی؛ محمدحسن نجاری

6.

کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره‌های اصولی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-27
حمید مسجدسرایی؛ سید رسول موسوی

7.

کیفیت اعتبار« قصد قربت» در واجبات تعبدی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 25-60
حمید مسجد سرایی

8.

نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری

9.

نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-104
حمید مسجد سرایی؛ زهرا فیض؛ مجتبی نورزاد

10.

واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه‌بان در معابر

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 489-522
حمید مسجد سرایی؛ کاظم هژبری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.