1.

ارزیابی نتایج الگوریتم M8 از راه تلفیق مکانی هشدارها (مطالعۀ موردی: زلزلۀ سرپل ذهاب)

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 319-329
علی رمضانی؛ رحیم علی عباسپور؛ مسعود مجرب

2.

مخاطرات هیدرومورفوتکتونیک و لرزه‌خیزی منطقۀ بدخشان افغانستان

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 355-370
خدیجه محمدی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهدی زارع؛ مجتبی یمانی؛ مسعود مجرب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب