1.

ارزیابی معیارهای تأثیرگذار در اولویت‌بندی برخی شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوزة رودخانة کرخه با هدف تخصیص آب

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 167-196
الهام شهبازخانیا؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سیده لیلا رضوی طوسی

2.

ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک سدها با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-ANP

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1053-1069
راضیه خسروی طا ئمه؛ جمال محمدولی سامانی؛ سیده لیلا رضوی طوسی

3.

اولویت بندی مدیریتی تعدادی از حوضه های آبریز کشور با استفاده از روش های فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و الگوریتم ترکیبی جدید بر اساس ANP-TOPSIS فازی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 75-90
سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمدولی سامانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب