1.

بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ‏ های امیدبخش جو با استفاده از شاخص‏ های حساسیت و تحمل به تنش

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 39-55
زهراسادات طاهری پورفرد؛ علی ایزدی دربندی؛ حبیب اله قزوینی؛ محسن ابراهیمی؛ سید محمد مهدی مرتضویان

2.

پدیدة تفکیک متجاوز (Transgressive Segregation) در به‏نژادی گیاهان زراعی‌

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 175-185
مسلم بهمن کار؛ سید احمد سادات نوری؛ محمد مهدی مرتضویان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب