1.

پاسخ فاکتور رشدی آندوتلیال عروقی و هورمون کورتیزول به یک جلسه فعالیت تناوبی شدید و ارتباط بین سطوح سرمی آنها

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 393-406
مهدی یادگاری؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه

2.

تأثیر دو نوع فعالیت بدنی، بر پاسخ VEGF-A سرمی ‌مردان غیر‌ورزشکار

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 41-56
علی اصغر رواسی؛ مهدی یادگاری؛ سیروس چوبینه

3.

تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده و تناوبی شدید، بر تعداد لکوسیت‌ها و پلاکت‌های خون مردان غیرورزشکار

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-15
مهدی یادگاری؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه

4.

ردیابی گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 و حجم عروق ریوی پس از 6 هفته تمرین تناوبی شدید

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 13-24
شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان؛ مهدی یادگاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب