1.

اثرات سرعت و دستکاری بازخوردهای حسی بر اجرای الگوهای درون مرحله و خارج مرحله هماهنگی دو دستی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 377-396
علیرضا فارسی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسنی

2.

تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 335-352
بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ مسعود آریافر

3.

تاثیر تمرین بازخورد زیستی ضربان قلب همراه با آرامسازی بر عملکرد و رفتار خیرگی تیراندازان نیمه ماهر

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 54-68
علیرضا فارسی؛ محمدرضا محمودی؛ مریم کاویانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب