1.

بررسی ساختار ژنتیکی روباه معمولی(Vulpes vulpes) در مرکز ایران با استفاده از توالی ژن ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 917-933
جلیل ایمانی هرسینی؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری؛ حسین وارسته مرادی

2.

تعیین جنسیت گونۀ گرگ (Canis lupus) و سگ (Canis lupus familiaris) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کروموزوم Y

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-21
مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمید رضا رضایی؛ علی شعبانی

3.

فیلوژنی و تنوع ژنتیکی کل و بز (Capra aegagrus (Erxleben, 1777 در استان مازندران بر اساس ژن ناحیه ی D-Loop میتوکندریایی

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 315-327
سیده مژگان حسینی حیدری؛ سعید نادری؛ حسن رجبی مهام؛ حمیدرضا رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب