1.

اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشاء و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گونه‏ های مختلف بالنگو

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 145-159
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

2.

اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی‌های خاک در کشت زعفران

دوره 20، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 345-356
اعظم فعلی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ حسین بشارتی

3.

بررسی تأثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 155-168
سعیده ملکی فراهانی؛ مهدی عقیقی شاهوردی

4.

تأثیر تلقیح مایکوریزا و کاربرد مویان بر خصوصیات علوفه‌ای ذرت هیبرید 706 در شرایط کم‌آبیاری

دوره 22، شماره 3، مهر 1399، صفحه 333-344
طیبه رستمی؛ سعیده ملکی فراهانی

5.

تأثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم‌آبیاری

دوره 15، شماره 2، تیر 1392، صفحه 61-74
سعیده ملکی فراهانی؛ داریوش مظاهری؛ محمدرضا چائی چی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب