1.

اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود

دوره 16، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 933-943
لاله عباسلو؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت؛ علی دادخدایی

2.

اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استر و مویان بر کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ

دوره 16، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 945-956
طیبه زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ حسین غدیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب