1.

اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گلرنگ در استان البرز

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 761-775
فاطمه قبادی؛ ناصر مجنون حسینی؛ مصطفی اویسی؛ غلام عباس اکبری

2.

پارامتریابی و ارزیابی مدل APSIM-Wheat برای گندم زمستانه : کاربرد مدل تحت تغییرات اقلیمی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-58
مصطفی کشاورز مهر؛ حسین مقدم؛ مصطفی اویسی؛ جواد بذرافشان

3.

تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف‌های هرز و عملکرد ذرت

دوره 15، شماره 4، دی 1392، صفحه 25-33
سحر سیدعباسی؛ ایرج اله دادی؛ مصطفی اویسی؛ غلامعلی اکبری

4.

تأثیر روش‌های خاک‌ورزی، کود نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص‌های رشدی و عملکرد ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)

دوره 23، شماره 2، تیر 1400، صفحه 235-246
اسماعیل افشون؛ محمدرضا جهانسوز؛ حسین مقدم؛ مصطفی اویسی

5.

مدل‌سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه‌سازی برنامه Germin در پیش‌بینی الگوی سبز شدن

دوره 15، شماره 2، تیر 1392، صفحه 147-160
الیاس سلطانی؛ افشین سلطانی؛ مصطفی اویسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب