1.

اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر توزیع جغرافیایی گونة جو پیازدار (Hordeum bulbosum L.) در زاگرس مرکزی

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 747-758
صدیقه السادات حسینی؛ علی طویلی؛ علی اصغر نقی پور برج؛ شهرام خلیقی سیگارودی

2.

بررسی تأثیر سطوح مختلف جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید بر بهبود جوانه‏زنی گیاه Festuca arundinacea تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک

دوره 67، شماره 4، دی 1393، صفحه 415-424
مرتضی صابری؛ علی طویلی؛ مرتضی میری

3.

مدل‌سازی رویشگاه بالقوه Trigonella elliptica با استفاده از متغیرهای محیطی و تکنیک‌ یادگیری ماشینی در مراتع استان یزد

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 291-306
احسان مرادی؛ علی طویلی؛ محسن اسداللهی؛ محمد رضا احمدی رکن آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب