1.

برآورد توان تولیدی رویشگاه راش شرقی در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از الگوریتم درخت طبقه‌بندی و رگرسیون

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 221-229
احسان فکور؛ سیدجلیل علوی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ کوروش احمدی

2.

بررسی عملکرد روش‌های گزینش متغیر در مدلسازی توان تولید رویشگاه راش شرقی

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 441-449
سمیه دهقانی نژاد؛ سیدجلیل علوی؛ سید محسن حسینی

3.

تحلیل آشیان اکولوژیک گونه شمشاد هیرکانی (Buxus hyrcana Pojark) نسبت به برخی متغیرهای محیطی در جنگل های شمال ایران

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-31
شادی حبیبی کیلک؛ سیدجلیل علوی؛ امید اسماعیل‌زاده

4.

تهیۀ نقشۀ توان تولید رویشگاه راش شرقی با استفاده از دو روش کریجینگ و معکوس فاصلۀ وزنی (پژوهش موردی: جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 93-102
زهرا احدی؛ سیدجلیل علوی؛ سید محسن حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب