1.

آثار پساب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در پروژه‌های بیولوژیکی احیای مراتع (مطالعة موردی شرق اصفهان)

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-13
حسین بشری؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ طیبه شاه‌آبادی؛ محمدرضا مصدقی

2.

اثر تغییر اقلیم بر آشیان اکولوژیک اقلیمی گونه گیاهی (Bromus tomentellus Boiss) با استفاده از مدل Maxent در استان اصفهان

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 857-867
آزاده بذرمنش؛ مصطفی ترکش؛ حسین بشری؛ سعید پورمنافی

3.

ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای ارزیابی و مدیریت مراتع (مطالعه موردی: مراتع نیمه‌استپی فریدن- اصفهان)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 107-123
نیما شاکری بروجنی؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش اصفهانی

4.

بررسی مدل‌‌های توزیع فراوانی تنوع گونه‌‌ای و ارتباط عوامل محیطی با شاخص تنوع گونه‌‌ای هیل در چهار مکان مرتعی استان اصفهان

دوره 63، شماره 3، آذر 1389، صفحه 387-397
الهام قهساره اردستانی؛ مهدی بصیری؛ مصطفی ترکش؛ مسعود برهانی

5.

تعیین رویشگاه بالقوه گونه کما (Boiss Ferula ovina) با استفاده از مدل افزایشی تعمیم‌یافته (GAM) در منطقه فریدون‌شهر استان اصفهان

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 677-689
lمهسا قاضی مرادی؛ مصطفی ترکش؛ حسین بشری؛ محمدرضا وهابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب