1.

کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع در برآورد میزان رسوب دامنه‌های مرتعی مناطق خشک (مطالعة موردی: حوزة آبخیز شهید نوری کاخک)

دوره 66، شماره 3، آبان 1392، صفحه 457-467
علی گلکاریان؛ داود داودی مقدم؛ سید امیر نقیبی؛ مسعود عشقی زاده

2.

مقایسة بار معلق رسوب در دو زیرحوضة قرق‌شده و تحت چرا در منطقة کاخک گناباد

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 573-588
مسعود عشقی زاده؛ محمد تقی دستورانی؛ علی طالبی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.