1.

ارزیابی تأثیراحداث سد مارون بر مرفولوژی رودخانه و تغییر کاربری اراضی پایین‌دست

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 419-430
اعظم طیبی؛ محمد فرجی؛ شهرام یوسفی خانقاه

2.

بررسی روند خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی و شاخص SDI در حوزۀ آبخیز مادیان رود لرستان

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 477-487
لیلا عبدالهی؛ محمد فرجی؛ علی حقی‌زاده؛ سمیه دهداری

3.

مقایسۀ حساسیت به فرسایش و مقاومت سنگ‌های آهک آسماری، آهک میشان، ماسهسنگ آهکی آغاجاری و انیدریت گچساران با استفاده از روش RMR

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 709-725
مسلم دهداری فر؛ محمد فرجی؛ محمد صالحی ویسی؛ جهانگیر احسانی

4.

نقشه‌برداری رقومی پایداری خاکدانه‌ها و تأثیر عملیات حفاظت خاک روی آن‏ها در منطقۀ چاه‌ماری بهبهان

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 771-785
منیژه رضوی حسین آباد؛ علیرضا امیریان چکان؛ محمد فرجی؛ جمال موسویان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب