1.

اثر چرای دام بر ویژگی‌های ریختی گونه‌های Boiss. Bromus tomentellus،Hordeum bulbosum L. و Agropyron trichophorum (Link) K. Richt. در مراتع نیمه‌خشک زاغه (استان لرستان)

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-84
علیرستم خانی زاده؛ رضا عرفانزاده؛ رضا سیاه منصور

2.

اثر سن دام بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع خشک شهرستان کهنوج در استان کرمان

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 59-72
سید حمزه حسینی کهنوج؛ رضا عرفانزاده؛ پریا کمالی

3.

اثر شدت آتش بر تراکم بانک بذر خاک گروه‌های کارکردی گیاهان (مطالعه موردی پارک ملی گلستان)

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-55
مینا باشماغی؛ رضا عرفانزاده؛ مهدی عابدی

4.

بررسی اثر ویژگی‌های شیمیایی خاک و تاج‌پوشش درخت کنار (Ziziphus spina-christi L.) بر خصوصیات بانک بذر خاک

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 477-491
محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده

5.

بررسی تأثیر چرای دام بر مؤلفه‎های تنوع گیاهی مراتع نیمه‌خشک کشور

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 723-734
رضا امیدی پور؛ رضا عرفانزاده؛ مرزبان فرامرزی

6.

تاثیر تاج پوشش گیاه بالشتکی اسپرس خاردار (Onobrychis cornuta) بر پراکنش مکانی بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی حوزۀ واز

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 1067-1078
پریسا نیکنام؛ رضا عرفانزاده؛ حسن قلیچ نیا

7.

تاثیر تبدیل مراتع به اراضی زراعی و باغی بر کربن آلی کل و ماده آلی ذره‌ای میکرو و ماکروخاکدانه (مطالعه موردی: صلوات آباد سنندج)

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 587-596
لیلا زندی؛ رضا عرفانزاده؛ حامد جنیدی

8.

تأثیر چرای دام در تراکم، تنوع، و غنای بانک بذر خاک مراتع کوهستانی (مطالعة موردی: حوزة واز)

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 583-593
پریا کمالی؛ رضا عرفانزاده؛ حسن قلیچ نیا

9.

دانش بومی و سنت های محلی در تولید و مدیریت محصولات شیری دام گوسفندی(مطالعه موردی: روستای تاکُر- شهرستان نور)

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 661-676
مصطفی فیروزروز؛ مهدی قربانی؛ رضا عرفانزاده

10.

مقایسة خصوصیات بانک بذر خاک دو رویشگاه علفزار و جنگل

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 469-485
سید حمزه حسینی کهنوج؛ رضا عرفان زاده؛ حسین آذرنیوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب