1.

ارزیابی راهکارهای مدیریت بحران دریاچه اورمیه با تأکید بر مشارکت حداکثری بهره‌برداران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمینه‌رود)

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 299-314
علیرضا دانشی؛ مهدی وفاخواه؛ مصطفی پناهی

2.

ارزیابی مدل‌های مختلف آماری در تهیۀ نقشۀ سیل‌گیری استان گیلان

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1011-1022
عیسی غلامی؛ مهدی وفاخواه؛ سید جلیل علوی

3.

بهینه‏ سازی کاربری اراضی به منظور کمینه‏سازی فرسایش خاک و بیشینه‏سازی سود در بخشی از حوضة آبخیز طالقان

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 181-195
مهدی وفاخواه؛ محسن محسنی ساروی؛ حسن احمدی

4.

پیش‏بینی رواناب و رسوب به کمک شبکة عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره در مارن‏های آغاجاری

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 487-499
مهدی وفاخواه؛ همزه سعیدیان

5.

پیش‏بینی و مقایسة تغییرات اقلیمی آینده با استفاده از مدل‏های گردش عمومی جو تحت سناریوهای مختلف در حوزة آبخیز تالار استان مازندران

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 181-196
عباس غلامی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ مهدی وفاخواه؛ کریم سلیمانی

6.

تاثیرپذیری مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای کلارک از دقت مدل‌های مختلف رقومی ارتفاع

دوره 75، شماره 4، دی 1401، صفحه 661-674
فریبا اسماعیلی؛ مهدی وفاخواه؛ وحید موسوی

7.

تأثیر طول داده، دورۀ آماری و تعداد ایستگاه‌ها بر تغییرپذیری مقدار عامل فرسایندگی باران در مقیاس‌های زمانی مختلف در ایران

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 399-409
سید حمیدرضا صادقی؛ محسن ذبیحی؛ مهدی وفاخواه

8.

تعیین جریان محیط‌زیستی به روش هیدرولیکی در شرایط کمبود داده در رودخانه چشمه‌لنگان

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 889-903
مهدی وفاخواه؛ محمد طاوسی

9.

تهیة مدل برآورد رسوب روزانه در حوزة آبخیز جنگلی کجور

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-15
ذکریا اسدالهی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمید رضا صادقی

10.

مقایسة روش‌های نروفازی و SCS در اولویت‌بندی زیرحوضه‌های آبخیز به منظور اجرای اقدامات آبخیزداری (مطالعة موردی: حوضة آبخیز طالقان)

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 213-225
صادق تالی خشک؛ محسن محسنی ساروی؛ مهدی وفاخواه؛ شهرام خلیقی سیگارودی

11.

مقایسه روش های مختلف زمین آمار برای برآورد بارندگی در حوزه آبخیز حاجی قوشان

دوره 69، شماره 2، تیر 1395، صفحه 487-502
یوسف نبی پور؛ مهدی وفاخواهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب