1.

راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزی (مورد مطالعه استان همدان)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 64-77
لیلا زلیخایی سیار؛ کریم نادری مهدیی؛ رضا موحدی

2.

واکاوی عوامل بازدارندة مدیریت نوین روستایی در استان همدان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 187-208
کریم نادری مهدیی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب