1.

ارزیابی اثرآنتاگونیستی گونه‌های Trichoderma روی Phytophthora citrophthora، عامل پوسیدگی ریشه و طوقه مرکبات

دوره 53، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 295-311
نسیبه براهویی؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ ابراهیم صداقتی

2.

ارزیابی توانایی سویه‌های باکتریایی فرموله‌شده بر مهار پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه پسته

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 299-307
بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی

3.

بررسی میزان آلودگی خوراک پرندگان به قارچ Aspergillus در برخی استان‌های کشور

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-60
زهره هنرجو؛ ابراهیم صداقتی؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان

4.

تأثیر میکوریزهای آربوسکولارGlomus intraradices ‎‏ و ‏Glomus mosseae‏ بر پوسیدگی ‏فیتوفتورایی ریشه پسته در شرایط تنش شوری

دوره 50، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 197-212
زینب بهمنش؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی؛ حسین دشتی

5.

تأثیر ناهمسازی برخی سویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر القای پاسخ دفاعی گیاه پسته علیه پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-105
بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب