1.

جهانشمولی هسته ای و نقد نظری آن

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 59-80
سید داود آقایی؛ روح الله قادری کنگاوری

2.

دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 189-203
فرهاد عطایی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ نبی الله ابراهیمی

3.

نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 251-270
بهرام مستقیمی؛ روح الله قادری کنگاوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب