1.

آسیای میانه؛ ایران و اسلام

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 189-209
داود فیرحی

2.

استعاره‌های دولت در فقه سیاسی معاصر شیعه

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 205-226
داود فیرحی

3.

تأملی در اندیشه سیاسی عزیزالدین نسفی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 261-278
داود فیرحی؛ مهدی فدایی مهربانی

4.

تروریسم : تعریف، تاریخچه و رهیافت های موجود در تحلیل پدیده تروریسم

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
داود فیرحی؛ صمد ظهیری

5.

توفیق محمد الشاوی و نظریه عمومی شوری در اسلام

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388
داود فیرحی

6.

درآمدی بر روش شناسی اندیشه سیاسی در دوره میانه تمدن اسلامی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
دکتر داود فیرحی؛ داود فیرحی

7.

رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی «نظریه امت و امامت»

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 287-310
داود فیرحی

8.

مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
داود فیرحی

9.

نسبت آزادی و امامت از نگاه شهید بهشتی

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 149-166
داود فیرحی؛ محمد اسماعیل شیخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب