1.

الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385
هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ امیرحسین علی‌بیگی؛ خلیل کلانتری؛ سیدرضا میرایی آشتیانی

2.

بررسی میزان پایداری اکولوژیکی نظام زراعی خرده‌مالکی در بخش صالح‌آباد-همدان

2-38، شماره 3، آذر 1387
سیدمحمود حسینی؛ خلیل کلانتری؛ کریم نادری مهدیی

3.

تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385
خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ فرحناز رستمی

4.

عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385
هوشنگ ایروانی؛ مرجان واحدی؛ خلیل کلانتری

5.

عوامل موثر بر جذب چایکاران به تشکلهای آبیاری تحت فشار مطالعه موردی : شهرستان لاهیجان

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
خلیل کلانتری؛ محمد صادق ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب