1.

آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387
نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ حمید رضا صادقی پور؛ محمد سلطان حسینی؛ سعید عابدین زاده

2.

تأثیر پست بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران بر میزان بروز آسیب های ورزشی آنها

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387
مصطفی زارعی؛ نادر رهنما؛ رضا رجبی

3.

تجزیه و تحلیل ویدئویی آسیب های بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387
مصطفی زارعی؛ نادر رهنما؛ رضا رجبی

4.

رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387
عفت بمبئی چی؛ نادر رهنما؛ مسعود نادریان جهرمی؛ الهام ابراهیمی کرمی

5.

شیوع و علل آسیب های زانو در فوتبالیست های مرد حرفه ای ایران

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387
نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ عبدالحمید دانشجو

6.

مقایسة تراکم استخوان ستون فقرات کمری و استخوان ران فوتبالیست های حرفه ای و افراد غیرورزشکار

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387
علی باقر نظریان؛ خلیل خیام باشی؛ نادر رهنما؛ محمد رضا سلامت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب