1.

اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-64
مهدی حسن زاده

2.

اسقاط حق شکایت از رأی مدنی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 45-58
مهدی حسن زاده

3.

تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی

دوره 10، شماره 2، آبان 1392، صفحه 265-282
مهدی حسن زاده

4.

شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 25-49
مهدی حسن زاده

5.

شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی

دوره 15، شماره 2، مهر 1397، صفحه 261-281
مهدی حسن‌زاده

6.

ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

دوره 7، شماره 16، فروردین 1389، صفحه 5-32
نجادعلی الماسی؛ مهدی حسین‌زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب