1.

آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385
محمود متوسلی؛ رضا آقابابایی

2.

ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
محمود متوسلی؛ محمد قاسمی

3.

بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای

دوره 41، شماره 5، دی 1385
محمود متوسلی؛ معصومه فولادی

4.

بررسی ویژگی‎های الگوهای موفق مالیة خرد در جهت تعیین عوامل کلیدی موفقیت آن

دوره 43، شماره 2، آبان 1387
محمود متوسلی؛ رضا آقابابایی

5.

تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد و توسعه اقتصادی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1376
محمود متوسلی؛ علی زاهد طلبان

6.

سرمقاله

دوره 35، شماره 2، مهر 1379
محمود متوسلی

7.

سرمقاله

دوره 32، شماره 2، مهر 1376
محمود متوسلی

8.

سرمقاله

دوره 32، شماره 1، فروردین 1376
محمود متوسلی

9.

سرمقاله

دوره 33، شماره 2، مهر 1377
محمود متوسلی

10.

سرمقاله نگرش روش شناختی بر اقتصاد آموزش و پرورش

دوره 35، شماره 1، فروردین 1379
محمود متوسلی

11.

کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1385
محمود متوسلی؛ نظر دهمرده

12.

گامی به‌سوی بازسنجی ِهرمنوتیکی ِنظریه‌ی انتخاب ِ عقلایی

دوره 42، شماره 2، دی 1386
محمود متوسلی؛ علی رستمیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب