1.

بررسی اثرات پویای تکانه‌های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 103-130
مجید صامتی؛ بهاره تیموری؛ هوشنگ شجری؛ مرتضی سامتی

2.

تحلیل تأثیر نوآوری و اندازه‌ی دولت بر تجارت درون صنعت در یک مدل مبتنی بر برخورداری عامل شومپیتری

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 701-724
زهرا نجفی؛ کریم آذربایجانی؛ مجید صامتی

3.

تعیین کارایی اقتصادی صنایع ایران در بازۀ زمانی 1374-1389 (رویکرد فرامرزی)

دوره 50، شماره 2، تیر 1394، صفحه 479-507
زهرا منتظری؛ همایون رنجبر؛ مجید صامتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب