1.

اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز در ایران

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 641-661
سیدکمیل طیبی؛ عبدالرسول صادقی

2.

اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعة تجارت درون‌صنعتی دوجانبة ایران و ترکیه

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 961-983
سید کمیل طیبی؛ مهدی یزدانی؛ زهرا زمانی؛ سمیه کریمیان

3.

ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: کاربردی از مدل شبیه سازی جهانی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 233-268
سارا مردیها؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ داود جعفری

4.

ارزیابی نظریه هکشر-اهلین- ونک (H-O-V) در گسترش روابط تجاری ایران با دامنه‌ای از شرکای تجاری خود

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 321-344
فریباالسادات عقیلی؛ سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی

5.

بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI)

دوره 42، شماره 3، بهار 1386
سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ بتول رفعت

6.

تجارت درون صنعتی ایران و شرکای تجاری منتخب با رویکرد محیط‏زیستی

دوره 55، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 483-509
ساناز یونس پور؛ سید کمیل طیبی

7.

تحلیل طیفی رابطة علّی بین چرخه‌های تولید و تجارت بین‌الملل در بلوک‌های اقتصادی منتخب

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 113-135
زهرا زمانی؛ سید کمیل طیبی؛ ایرج کاظمی

8.

تحلیل منحنی S در روابط دوجانبة تجاری ایران و شرکای عمدة تجاری (1371 ـ 1390)

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 147-167
سید کمیل طیبی؛ همایون شیرازی؛ نرگس سخندانی

9.

شبیه‌سازی رشد درون‌زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا)

دوره 55، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 609-634
محمد داود خورسندی؛ احمد گوگردچیان؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی

10.

نقش کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا

دوره 43، شماره 3، زمستان 1387
سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ؛ لیلا ترکی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.