1.

استفاده از تحلیل همبستگی متعارف در مقیاس‌کاهی بارش سامانه‌های پیش‌بینی‌ فصلی و توسعه همادی چند مدلی در شرایط زمان واقعی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 245-264
حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو ویلیام رابرتسون

2.

آشکارسازی روند تغییرات دما و بارش در دوره‌های گذشته و نسبت‌دهی آن به افزایش گازهای گلخانه‌‌ای (بررسی موردی: استان آذربایجان غربی)

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 111-128
علیرضا مساح بوانی؛ الهه گودرزی؛ نرگس ظهرابی؛ سعید لطفی

3.

تحلیل حساسیت و مقایسه عملکرد سه مدل مفهومی HBV، IHARCES و HEC-HMS در شبیه‌سازی بارش-رواناب پیوسته در حوضه‌‌های نیمه‌خشک (بررسی موردی: حوضه اعظم هرات-یزد)

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 153-172
مژگان یعقوبی؛ علیرضا مساح بوانی

4.

تحلیل مخاطره و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش استان آذربایجان شرقی دوره 2013-2022

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 191-208
سیده شیما پورعلی حسین؛ علیرضا مساح بوانی

5.

مقایسه روش‌های کوچک‌مقیاس کردن و مدل‌های AOGCM در بررسی تاثیر تغییر اقلیم در مقیاس منطقه‌ای

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389
علیرضا مساح بوانی؛ سعید مرید؛ محسن محمدزاده

6.

مقایسه عدم قطعیت مدل‌های تغییر اقلیم AOGCM-TARو AOGCM-AR4 در تاثیر بر رواناب حوضه در دوره آتی

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 175-188
علیرضا کمال؛ علیرضا مساح بوانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.