1.

ارتباط ویژگی های ژئومرفولوژیک حوضه ها و قابلیت سیل خیزی (تجزیه و تحلیل داده های سیل از طریق مقایسه ژئومرفولوژیک حوضه های فشند و بهجت آباد)

دوره 38، شماره 3، بهار 1386
مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی

2.

ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیکی (GIUH) در حوضه آب‌خیز کنگیر (ایوان غرب)

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386
فرج ا... محمودی؛ مجتبی یمانی؛ شهرام بهرامی

3.

بررسی تأثیرشکستگی های تکتونیکی در قابلیت نفوذ پذیری سنگ مخزن و بهره برداری از نفت (مطالعه موردی: میدان نفتی شوروم)

دوره 38، شماره 1، بهار 1386
مجتبی یمانی؛ حسین اینانلو

4.

بررسی وضیعت ژئومرفولوژیکی پیچان رود و نقش آن در فرسایش بستر و کناره های رودخانة میناب

دوره 37، شماره 2، پاییز 1384
احمد نوحه گر؛ مجتبی یمانی

5.

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزة آبخیز جلیسان با استفاده ازمدل LNRF

دوره 40، شماره 1، بهار 1387
صمد شادفر؛ مجتبی یمانی

6.

تکامل ژئومرفولوژی دلتای رود سپیدرود درکواترنر

دوره 38، شماره 1، بهار 1386
جمشید جداری عیوضی؛ مجتبی یمانی؛ رضا خوش رفتار

7.

ژئومورفولوژی یخچال های زردکوه ( بررسی اشکال ژئومورفولوژیک و حدود گسترش آنها)

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386
مجتبی یمانی

8.

هیدرودینامیک رود خانه های تالار و بابل و نقش آن در ناپایداری و تغییر مشخّصات هندسی آنها

دوره 38، شماره 2، بهار 1386
مجتبی یمانی؛ سید مهدی حسین زاده؛ احمد نوحه گر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.