1.

بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1377
محمدصادق معرفت؛ محمد رحیمیان؛ عبدالعظیم محمدی پور؛ تورج خرمی تاج

2.

بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط

دوره 33، شماره 3، آذر 1378
داود دوست محمدی؛ بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان

3.

تحلیل سه بعدی گسترش ترک در سد بتنی پشت بند دار لتیان با استفاده از روش ترک پخشی

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382
محمد رحیمیان؛ آذین امینی

4.

تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس

دوره 40، شماره 5، آذر 1385
علی خجسته؛ محمد رحیمیان

5.

تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380
محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ حسن بهار

6.

حل تحلیلی مسائل الاستیسیته دو بعدی در یک محیط همبند چندگانه با استفاده از توابع مختلط و الگوریتم Self Consistent

دوره 34، شماره 1، خرداد 1379
محمد رحیمیان؛ اسدا... نورزاد؛ علیرضا حسینخانی

7.

حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378
محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ علیرضا حیدرپور

8.

حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378
محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادی؛ علیرضا حیدرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب