1.

آخرت شناسی در ادیان ایران قبل از اسلام و مقایسه آن با یهود و مسیحیت

60-59، شماره 0، فروردین 1375
قربان علمی

2.

دین مدنی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1385
قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ حیدرعلی میمنه جهرمی؛ مهدی فیض اله پور

3.

مدخلی بر نظریه دینی رودلف اوتو بر اساس کتاب « مفهوم امر قدسی »

دوره 64، شماره 0، بهمن 1377
قربان علمی

4.

مدخلی بر نظریه دینی مرتضی مطهری

دوره 36، شماره 4، دی 1382
قربان علمی

5.

منشأ دین از دیدگاه پیتر ال. برگر

دوره 40، شماره 2، شهریور 1386
قربان علمی؛ مهدی حسن زاده

6.

نسبت میان عشق انسانی و عشق ربانی

دوره 40، شماره 3، آبان 1387
قربان علمی؛ سیدماجد غروی نیستانی

7.

نظریة دینی اوانس پریچارد

دوره 72، شماره 0، دی 1381
قربان علمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب