1.

«مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 77-96
حسن بادینی؛ حسن پاک طینت

2.

مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 247-266
محسن صفری؛ حسن پاک طینت

3.

«مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد»

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 67-87
محسن ایزانلو؛ حسن پاک طینت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب